Procedury


  ROZWIĄZANIE UMOWY NA TELEWIZJĘ KABLOWĄ I/LUB INTERNET

  Jeśli chcą Państwo rozwiązać umowę na telewizję kablową i/lub internet, zamieszczony poniżej druk lub własne podanie, należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta SSTP lub w Sekretariacie SMLW. Umowa zostaje rozwiązana zgodnie z obowiązującym okresem wypowiedzenia (miesięczny okres wypowiedzenia, na koniec miesiąca, w którym następuje wypowiedzenie, tj. jeśli składają Państwo druk wypowiedzenia w styczniu, rozwiązanie umowy nastąpi na koniec lutego).

  Jeśli umowa na korzystanie z Wirtualnej Sieci Komputerowej (Internet) zawarta jest na czas określony, a jej okres obowiązywania dobiega końca i chcą Państwo rozwiązać umowę – również obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, zgodnie z podpisaną umową.

  Rozwiązanie umowy na korzystanie z Wirtualnej Sieci Komputerowej (Internet) przed upływem jej obowiązywania objęte jest karą pieniężną. Wysokość w/w kary wyliczana jest zgodnie z podpisaną umową.

  Druk rozwiązania umowy na telewizję kablową i/lub internet  PRZEPISANIE UMOWY NA TELEWIZJĘ KABLOWĄ I/LUB INTERNET

  Umowy na telewizję kablową lub internet, można przepisać przy zmianie właściciela mieszkania. Sprzedający (bądź przepisujący mieszkanie) wypełnia zamieszczony poniżej druk przepisania umowy. Po dostarczeniu wypełnionego druku do Biura Obsługi Klienta SSTP, nowy właściciel mieszkania jest zobowiązany przyjść do nas i podpisać nową umowę.

  Druk przepisania umowy na telewizję kablową i/lub internet


  W celu:
 • Zawarcia umowy na montaż telewizji kablowej i/lub Internetu
 • Zawarcia umowy na ponowne podłączenie telewizji kablowej i/lub Internetu
 • Przepisania umowy na telewizję kablową i/lub Internet
 • Umówienia się na montaż dodatkowego gniazda telewizyjnego
 • Umówienia się na montaż dodatkowego łącza w jednym modemie
 • należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta SSTP, przy ulicy Jagiellońskiej 11 w Legionowie (w budynku SML-W)

  Serwis SSTP (ul. Jagiellońska 11, 05-120 Legionowo)
 • wszelkie awarie i usterki należy zgłaszać do serwisu pod numer telefonu 22 774-04-36
 • uzyskają tam Państwo również informacje techniczne  o usługach SSTP, WSK i UTTD