Telewizja lokalna LTV

Dane dotyczące programu lokalnego LTV:

1. Nazwa programu:  LTV
2. Nadawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie
3. Osoby wchodzące w skład organów zarządzających:

Zarząd Spółdzielni w składzie:
Szymon Rosiak – Prezes Zarządu
Agnieszka Borkowska – Wice Prezes Zarządu
Marek Petrykowski – Wice Prezes Zarządu

4. Beneficjentem rzeczywistym nadawcy jest Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie w składzie:

Szymon Rosiak – Prezes Zarządu
Agnieszka Borkowska – Wice Prezes Zarządu
Marek Petrykowski – Wice Prezes Zarządu

5. Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji:
05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 11

Adres poczty elektronicznej:
sekretariat@smlw.com.pl,
kablowka@smlw.com.pl

Adres witryny internetowej:
www.sstplegionowo.pl

6. Nadawca programu tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.