Uruchomieniu nowego kanału Studiomed TV oraz kanałów nadawcy Canal+ w jakości HD

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym zostały wykonane prace związane ulepszeniem oferty programowej polegające na uruchomieniu nowego kanału Studiomed TV oraz uruchomieniu kanałów nadawcy Canal+ w jakości HD. Poniżej zamieszczamy informacje techniczne dotyczące parametrów wyszczególnionych kanałów po transformacji :

1) Uruchomiony kanał Studiomed TV w Pakiecie Podstawowym Plus :
Technologia : DVB-T
Jakość : HD
Kanał: 52
Częstotliwość: 722 MHz
LCN: 27

2) Uruchomiony kanał Studiomed TV w pakiecie Komfort :
Technologia: DVB-C
Jakość: HD
Częstotliwość: 682 MHz
LCN: 49

3) Kanał CBS Action w Pakiecie Podstawowym Plus :
Zmieniona numeracja LCN z 27 na 127 ( do czasu wyłączenia kanału przez Nadawcę )

4) Kanał CBS Action w pakiecie Komfort :
Zmieniona numeracja LCN z 49 na 201 ( do czasu wyłączenia kanału przez Nadawcę )

5) Uruchomiony kanał MiniMini+ HD w Pakiecie Podstawowym Plus :
Technologia : DVB-T
Jakość : HD
Kanał: 49
Częstotliwość: 698 MHz
LCN: 91
Uwagi : Kanał MiniMini+ HD znalazł się w miejscu dotychczas nadawanego kanału MiniMini+ SD

6) Wyłączony kanał MiniMini+ SD w Pakiecie Podstawowym Plus

7) Uruchomiony kanał Ale kino+ HD w pakietach Rodzina i Komfort :
Technologia : DVB-C
Jakość : HD
Częstotliwość: 682 MHz
LCN: 43

8 ) Wyłączony kanał Ale kino+ SD w pakietach Rodzina i Komfort

9) Uruchomiony kanał Kuchnia+ HD w pakietach Rodzina i Komfort :
Technologia: DVB-C
Jakość: HD
Częstotliwość: 306 MHz
LCN: 115
Uwagi: Kanał Kuchnia+ HD znalazł się w miejscu dotychczas nadawanego kanału Kuchnia+ SD

10) Wyłączony kanał Kuchnia+ SD w pakietach Rodzina i Komfort

11) Uruchomiony kanał Domo+ HD w pakietach Rodzina i Komfort :
Technologia: DVB-C
Jakość: HD
Częstotliwość: 306 MHz
LCN: 116
Uwagi : Kanał Domo+ HD znalazł się w miejscu dotychczas nadawanego kanału Domo+ SD

12) Wyłączony kanał Domo+ SD w pakietach Rodzina i Komfort

13) Uruchomiony kanał MiniMini+ HD w pakietach Rodzina i Komfort :
Technologia: DVB-C
Jakość: HD
Częstotliwość: 786 MHz
LCN: 131
Uwagi: Kanał MiniMini+ HD znalazł się w miejscu dotychczas nadawanego kanału MiniMini+ SD

14) Wyłączony kanał MiniMini+ SD w pakietach Rodzina i Komfort

15) Uruchomiony kanał Planete+ HD w pakiecie Komfort :
Technologia: DVB-C
Jakość: HD
Częstotliwość: 786 MHz
LCN: 69
Uwagi: Kanał Planete+ HD znalazł się w miejscu dotychczas nadawanego kanału Planete+ SD

16) Wyłączony kanał Planete+ SD w pakiecie Komfort

17) Uruchomiony kanał teleTOON+ HD w pakietach Rodzina i Komfort :
Technologia: DVB-C
Jakość: HD
Częstotliwość: 682 MHz
LCN: 135

18) Wyłączony kanał teleTOON+ SD w pakietach Rodzina i Komfort

Dodatkowo zostały uwzględnione zmiany w sygnale analogowym dla kanałów teleTOON+ i Planete+.

W przypadku braku działania jednego z powyższych kanałów wymagane automatyczne jego wyszukanie.
Jednocześnie zgdonie z wcześniejszym komunikatem przypominamy, że z dniem 31.12.2019 r. nadawca CBS zaprzestaje nadawania na terenie Polski kanału CBS Action i nie będzie on już dostępny w naszej ofercie programowej.